กลุ่มอย่างเป็นทางการ

3DMark Vantage

โปรไฟล์ _

392 สมาชิก  |  21 กำลังอยู่ในเกม  |  69 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
We've released a minor update for the 3DMark Vantage installer. The benchmark is unchanged and will still show version number 1.1.2 in the user interface. Benchmark scores are not affected.
3DMark Vantage v1.1.3
  • PhysX installer updated to 9.13.1220
  • SystemInfo installer updated to 4.25.366
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด