กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Castle Crashers

โปรไฟล์ _

10,085 สมาชิก  |  720 กำลังอยู่ในเกม  |  2,101 ออนไลน์  |  2 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _


Since 2008 Castle Crashers has been the largest, most successful game we've ever created. We are proud to announce that just recently Castle Crashers Steam has passed the 1 million mark, pushing the cumulative total to 5 million downloads across all platforms!

In celebration of this 5 million milestone, we are going back to 2005 when we started working on Castle Crashers.

Back in 2005, Dan Paladin, our art director, started sketching up ideas for our 2D multiplayer adventure. Our previous BattleBlock Theater sketch blog post was well received, so we thought it’d be fun to show off some of the original creations for Castle Crashers.

Click HERE[blog.thebehemoth.com] to see the rest of the sketches. Some of these ideas got slightly altered before the game finished development, and some of them didn’t make it to the final version! Can you point out which ones made it in?
ดูทั้งหมด 49 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด