กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Tomb Raider

โปรไฟล์ _

Tomb Raider

94,959 สมาชิก  |  6607 อยู่ในเกม  |  19,536 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Tomb Raider Home Page


ประกาศ _


Armed with nothing but her survival instincts, Lara has found her way to the mysterious shores of Linux thanks to our friends at Feral Interactive.

Tomb Raider explores the intense and gritty origin story of Lara Croft and her ascent from a young woman to a hardened survivor. With raw instincts and the ability to push beyond the limits of human endurance, Lara must fight to unravel the dark history of a forgotten island to escape its relentless hold.
ดูทั้งหมด 102 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด