กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Tomb Raider

โปรไฟล์ _

Tomb Raider

32,513 สมาชิก  |  1646 อยู่ในเกม  |  5,772 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Tomb Raider Home Page


ประกาศ _
Hey folks.. We're aware of the English language option suddenly disappearing from the game, and on some users this is causing it to download an alternate language (french for most)

We're working on a fix as quick as we can.. Hopefully we're talking minutes.

<Update> - This should now all be fixed for everyone.. IF however you are still displaying another language, please try right clicking on the Tomb Raider name in your steam client, select `Properties` and then the Language tab, this should be set to English.

Thanks

-Jason
ดูทั้งหมด 82 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด