กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Orcs Must Die! 2

โปรไฟล์ _

26,276 สมาชิก  |  1495 อยู่ในเกม  |  5,010 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
What’s shakin’ bacons?

Maximilian here with some friendly advice. They won’t let me have an actual forum account so I’m making Harmonia post this for me.

If you're looking to connect with other War Mages, for co-op friends, or help with level strategy, look no further! The Order Academy has the best of the best! Go here for the social media things and the official Robot Entertainment channels:
Now get out there and show us what you got, War Mage!

ดูทั้งหมด 12 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด