กลุ่มอย่างเป็นทางการ

XCOM: Enemy Unknown

โปรไฟล์ _

XCOM: Enemy Within releases 11/12/13

15,145 สมาชิก  |  704 อยู่ในเกม  |  3,312 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

The Official Steam group for XCOM: Enemy Unknown

XCOM Facebook Page
XCOM Twitter Page


ประกาศ _
Commander – the Council requests that you join the hunt this weekend. As a valued member of XCOM, you may now install Evolve Big Alpha from your Steam games library (PC only). We will see you on Shear.

Visit www.evolvegame.com for more information on Evolve.
ดูทั้งหมด 39 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด