กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Half-Life: Blue Shift

โปรไฟล์ _

3,474 สมาชิก  |  189 อยู่ในเกม  |  597 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
We have updated the public release of Half-Life: Blue Shift. This update contains all the changes from the recent beta, thanks to the whole community for their help with testing and suggesting new features.

Changes in this update are:
  • Converted Half-Life: Blue Shift to the new SteamPipe content system, for optimized delivery of the game
  • Added support for Mac OS X and Linux operating systems
  • Enabled Cloud support for save games
  • Improved OpenGL rendering pipeline and output to leverage the capabilities in todays GPU
  • Numerous bug fixes
ดูทั้งหมด 21 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด