กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Costume Quest

โปรไฟล์ _

248 สมาชิก  |  29 กำลังอยู่ในเกม  |  86 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Well, here we are. The Halloween candy has all been eaten. We're in that post-Halloween depression. Can nothing raise our spirits? The next Halloween Sale is SO FAR AWAY.

WAIT. What if we just drop the price of Costume Quest on Steam by $5...FOREVER? Do we have to get permission? Let's just do it. Costume Quest now has a permanent price reduction to $9.99. FOREVER. Don't tell Tim though, okay? Don't tell him...FOREVER.
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด