กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Shadowgrounds: Survivor

โปรไฟล์ _

200 สมาชิก  |  17 กำลังอยู่ในเกม  |  49 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Time to load your guns and start hunting aliens again!

We've updated Shadowgrounds Survivor with Steam Trading Cards! The cards feature some completely new and unseen art, here's a look:


We hope you enjoy the cards! Find out more from our blog[frozenbyte.com]
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด