กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Bastion

โปรไฟล์ _

2,367 สมาชิก  |  103 กำลังอยู่ในเกม  |  474 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hey! If you enjoyed Bastion you might be interested in our next game, Transistor, which now has its very own Steam page.

Every member of the team that created Bastion stuck together to make this next game. We hope you enjoy it at least as much!
ดูทั้งหมด 17 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด