กลุ่มอย่างเป็นทางการ

ORION: Prelude

โปรไฟล์ _

12,926 สมาชิก  |  883 อยู่ในเกม  |  2,782 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Blizzards, Hurricanes, Volcanoes, Tornadoes and Sand Storms.
https://youtu.be/7wqtunOxSTI

We have been developing our backend technology for all upcoming titles, including both Project Guardians AND the Marvel Tech demo. Here is a Pre-Alpha showcase of some more advanced weather features. We hope you enjoy!
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น
ดูทั้งหมด 14 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด