กลุ่มอย่างเป็นทางการ

ORION: Prelude

โปรไฟล์ _

16,940 สมาชิก  |  1212 อยู่ในเกม  |  3,617 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
My name is David. I work at Trek Industries, a company that primarily makes video games. We are currently working on a prequel to our first game, ORION: Prelude.
https://www.youtube.com/watch?v=8tKnyI0dgIg
It is called Guardians of Orion and it is currently on Kickstarter.
https://www.kickstarter.com/projects/orionprelude/guardians-of-orion

To celebrate, we are going to have the best $1 tier in crowdfunding history and that is a 4-pack of ORION: Prelude for only $1.

Games cannot fail - only Developers can.
Support developers who support their fans.

Share, Like, Comment, Spread, Listen - everything/any social.
*Existing owners of 'ORION: Prelude' on Steam are eligible.
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด