กลุ่มอย่างเป็นทางการ

3d-coat

โปรไฟล์ _

4,072 สมาชิก  |  313 อยู่ในเกม  |  860 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Hi everybody!

Good news: 3D-Coat has been updated to V4.8!
Check out the list of key new features and improvements below.

Key Features:
 • Possibility to attach Smart Materials to layers! Materials managing becomes even easier.
 • Improved Curvature calculation. This is crucial for Smart Materials to be looking even more realistic.
 • New Primitives in Retopo room: cylinder, torus, cube, ellipse, spiral, etc. We are getting closer and closer to a low-poly modeling!

 • Possibility to change resolution of textures, attached materials will automatically be re-sampled!
 • Smart Materials usage history.
 • Render scene in Renderman. Yep, you heard it right!
 • Proxy Slider. Set your proxy degree with an easy slider movement.

 • Baking Scan. Paint baking depth with brush. Now you can define with an ease of a brush stroke how big the depth of scanning will be.
 • 4K monitors support. Now UI elements and font size will automatically fit your screen resolution.
 • Rotation mode quick switch - around Y or free rotation. See navigation panel.
  Need both modes at hand? Now you have the quick swap.

See the full changelog here[3dcoat.com]

Release Trailer:
https://youtu.be/fslO9iagxqs


ดูทั้งหมด 16 ความเห็น
ดูทั้งหมด 7 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _