การสนทนาทั้งหมด > ฟอรัม Steam > Steam Community > รายละเอียดกระทู้
Not exactly new, but..
I'm interested in making some friends on here~
Only really interested in people who will actually talk to me though!

I guess I should probably write a bit about myself than xD
I'm Jacqueline, 19, currently living in Australia (Though I am European)
I play violin and guitar.
My favourite games are the old RE games, BioShock, Morrowind, Overlord and Final Fantasy III :3
< >
กำลังแสดง 1-15 จาก 58 ความเห็น
I have nothing to so other then the violin is a beautiful and incredibly difficult instrument to play, and I admire anyone who can play it well.
โพสต์ดั้งเดิมโดย InsertCookiesHere:
I have nothing to so other then the violin is a beautiful and incredibly difficult instrument to play, and I admire anyone who can play it well.

It is, but well worth it.
I tend to play at a few shows here, and at theatres,
so I guess I am half decent at it xD
Conversations are a bit livelier in the off topic forum. You should join in on random subjects. There was a thread yesterday on instruments everyone plays when not gaming. I would say I play guitar but in truth I wouldn't call it playing, more like what horrible sound can I make today with it.
โพสต์ดั้งเดิมโดย RebootCa:
Conversations are a bit livelier in the off topic forum. You should join in on random subjects. There was a thread yesterday on instruments everyone plays when not gaming. I would say I play guitar but in truth I wouldn't call it playing, more like what horrible sound can I make today with it.
I honestly don't like talking in the forums much. It's why I prefer to add people, and -hope- they actually chat to me x3
Awww. Doesn't necessarily matter if it sounds great though. As long as you actually enjoy playing it!
What made you move to Australia if you don't mind my asking?
โพสต์ดั้งเดิมโดย RebootCa:
What made you move to Australia if you don't mind my asking?
My Dad wanted to! x3
We moved over here when I was quite young.
Same with me except from Fiji to Canada.
โพสต์ดั้งเดิมโดย RebootCa:
Same with me except from Fiji to Canada.

Oh, wow! Do you like living in Canada? :3
Definitely. I've lived here so long at this point I would feel out of place anywhere else. You get used to the cold and look forward to Spring and Summer.
YOU LOOK LIKE A QT PIE
โพสต์ดั้งเดิมโดย DoYouEvenDerp?:
YOU LOOK LIKE A QT PIE

Thanks!
โพสต์ดั้งเดิมโดย RebootCa:
โพสต์ดั้งเดิมโดย DoYouEvenDerp?:
YOU LOOK LIKE A QT PIE

Thanks!

NOT YOU, THE OP
โพสต์ดั้งเดิมโดย DoYouEvenDerp?:
โพสต์ดั้งเดิมโดย RebootCa:
โพสต์ดั้งเดิมโดย DoYouEvenDerp?:
YOU LOOK LIKE A QT PIE

Thanks!

NOT YOU, THE OP

No♥♥♥♥♥♥Sherlock.
โพสต์ดั้งเดิมโดย RebootCa:
โพสต์ดั้งเดิมโดย DoYouEvenDerp?:
โพสต์ดั้งเดิมโดย RebootCa:
โพสต์ดั้งเดิมโดย DoYouEvenDerp?:
YOU LOOK LIKE A QT PIE

Thanks!

NOT YOU, THE OP

No♥♥♥♥♥♥Sherlock.

LE EPIC TROLL XDDDDD
โพสต์ดั้งเดิมโดย DoYouEvenDerp?:
YOU LOOK LIKE A QT PIE

Thank you n_____n;
< >
กำลังแสดง 1-15 จาก 58 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

การสนทนาทั้งหมด > ฟอรัม Steam > Steam Community > รายละเอียดกระทู้