Όλες οι συζητήσεις > Φόρουμ Steam > Steam Community > Λεπτομέρειες θέματος
Loading Screen Lag
Well, whenever i play almost any game, when I'm at a loading screen it runs really slow and lags, but in-game it runs just fine. I have another computer that the loading screen loads fine. So that means it's not internet. Please help, it's very annoying!
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Αναρτήθηκε αρχικά από Joeisawesome35:
Well, whenever i play almost any game, when I'm at a loading screen it runs really slow and lags, but in-game it runs just fine. I have another computer that the loading screen loads fine. So that means it's not internet. Please help, it's very annoying!
Looks like your hard disc is the limit.
It's is usually the real-time scanning feature of anti-virus products that cause this.
Some scan inside game files like archives (.CAB, .ZIP, .RAR, etc.) and some do not.

Either change AntiVirus product on that PC, or set-up a real-time scanner exclusion on the game or games folder(s) that are affected.

Also, defrag your HDD and make sure all volumes/drives on the affected PC have at least 15% free space. Ideally 20% or more free HDD space. You may need to make multiple defragmentation passes and possibly look into a tool to defragment your Pagefile, MFT, etc. (Some PC's get all the luck, whilst others are just abysmal in this regard).
Τελευταία επεξεργασία από Scott (Australia, USA); 16 Νοε 2013 στις 1:51
I think it might be that my hard drive is getting full, so i will clean it up. I will tell you what happens. Thanks for your help
I'm still having problems, but I am defragging my hdd.
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Όλες οι συζητήσεις > Φόρουμ Steam > Steam Community > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 15 Νοε 2013 στις 11:22
Αναρτήσεις: 4