Όλες οι συζητήσεις > Φόρουμ Steam > Steam for Mac > Λεπτομέρειες θέματος
No video on greenlight page
For some reasons I cannot watch any video on the greenlight page. I hear the video sound but no image. What is strange is that I can watch videos normally on the steam shop.

Anyone has the same problem? Is it a known bug?
< >
Εμφάνιση 1-5 από 5 σχόλια
I have the same problem... no idea what's wrong, consdiering reinstalling flash, but videos play fine in the store.
It appears to be a common bug. It happens to me too. So far I haven't found any way to fix it. :/
Same here. Sometimes I don't get sound either though
I get sound but no video, the weird thing is the videos play fine in the activity feed
same, i just get sound and a black box where the video should be playing
< >
Εμφάνιση 1-5 από 5 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Όλες οι συζητήσεις > Φόρουμ Steam > Steam for Mac > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 8 Αυγ 2013 στις 12:00
Αναρτήσεις: 5