Όλες οι συζητήσεις > Φόρουμ Steam > Steam for Mac > Λεπτομέρειες θέματος
got a stupid ?
if i own a game on my windows pc i can also d/l and plac on mac or linux right?
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
if its mac or linux compatible then yes. If not then No.
Yeah, your profile says you have 52 games; chances are that there's one that actually DOES have a Mac or Linux port.

For the most part (I'm not currently aware of any exceptions) you don't buy a specific version of a game on Steam: you buy "the game", and you can play it in whatever language it's available, on whatever platform it's available for.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Όλες οι συζητήσεις > Φόρουμ Steam > Steam for Mac > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 12 Ιαν 2014 στις 13:52
Αναρτήσεις: 2