Όλες οι συζητήσεις > Φόρουμ Steam > Steam for Mac > Λεπτομέρειες θέματος
Steam constantly crashing on startup.
Recently, I downloaded a wine wrapper for Planetside 2 for my MacBook Pro, but after pressing "play", Steam crashed. When I try launching it again, the Steam icon doesn't even appear before it crashes. I've looked at numerous topics to try to fix it, including stuff about renaming the .blob file in USER/Library/Application Support/Steam, typing in a bunch of Terminal codes, and re-installing Steam, but nothing works.

Crash log below (my name replaced with "USER"):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>

<key>ACRRInfo</key>
<dict>

<key>OSBuild</key>
<string>10.8.5:12F45</string>
<key>Versions</key>
<dict>

<key>???</key>
<dict>

<key>AppCrashCount</key>
<integer>268</integer>

</dict>

</dict>

</dict>
<key>Date</key>
<date>2013-12-31T23:58:02Z</date>
<key>Path</key>
<string>/Users/USER/Library/Logs/DiagnosticReports/steam_2014-01-01-161456_USER-MacBook-Pro.crash</

string>
</dict>
</plist>
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
Sorry for not help you at all, because I use another wine's project - CrossOver - but thanks to you now i know Wineskin too.
Your problem it's too much for my skills anyway, but I read something about your system config. You use Os X 10.8.5? Pay attention to Maverick upgrade, because Steam client doesn't work properly. Dig more and I wish you a better 2014 ;-)
Τελευταία επεξεργασία από korda; 2 Ιαν 2014 στις 1:22
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Όλες οι συζητήσεις > Φόρουμ Steam > Steam for Mac > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 1 Ιαν 2014 στις 18:22
Αναρτήσεις: 1