Όλες οι συζητήσεις > Φόρουμ Steam > Steam for Mac > Λεπτομέρειες θέματος
New Screenshot Feature not working.
Hello.

Steam has a recent feature where one can take and upload game screenshots through Steam itself.

In the preferences, it has the F12 key as the default for Steam screenshots, which is more a carryover from PC.

To actually take a screenshot in Mac OS one would press Command+Shift+3.

But, this saves the screenshot to your Desktop, and Steam doesn't register the screenshot as taken, and they don't show up on the Screenshot Uploader, even if you set up a folder for it and set it on the Steam Preferences.

Has anyone figured out a work around for this?

< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
option + fn + f12
Thank you! Just tested it and works like a charm.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Όλες οι συζητήσεις > Φόρουμ Steam > Steam for Mac > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 1 Ιαν 2014 στις 15:19
Αναρτήσεις: 2