Όλες οι συζητήσεις > Φόρουμ Steam > Suggestions / Ideas > Λεπτομέρειες θέματος
Community Market API
Since the Community Market is about to be deployed in full, will we get to see a pricing API similar to Backpack.tf's? I'm sure a lot of developers would like that data.
Όλες οι συζητήσεις > Φόρουμ Steam > Suggestions / Ideas > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 1 Φεβ 2013 στις 14:26
Αναρτήσεις: 0