Όλες οι συζητήσεις > Φόρουμ Steam > Steam Discussions > Λεπτομέρειες θέματος
Problems purchasing anyone?
For some reason my laptop is running deathly slow and I'm not sure if it's that, but I've been trying to purchase Game Of Thrones: Genesis for hours and keep coming up with the same error message each time I submit purchase: "There seems to have been an error initializing or updating your transaction. Please wait a minute and try again or contact support for assistance."

Is anyone else struggling?
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Just pre-ordered Sonic All-Stars Racing Transformed (not my usual genre, but I liked the previous one), and I had no problems. (PayPal.)
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Όλες οι συζητήσεις > Φόρουμ Steam > Steam Discussions > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 13 Οκτ 2012 στις 13:19
Αναρτήσεις: 2