Όλες οι συζητήσεις > Φόρουμ Steam > Steam Discussions > Λεπτομέρειες θέματος
Mr. Valve
I'm trying to find a picture of Mr. Valve (the one Valve logo with the valve in the guys HEAD, not eye) for my timeline cover photo (call me nerdy/cheesy).

I've Googled it, and found it, but not in the size I want. Anyone here know where I could look for it, or maybe even by some miracle someone happens to have one?
< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
Ah, I also meant to specify that I kind of didn't.... want the Valve logo, lol.
I just like the idea of "Open Your Mind" (the other one being open your eyes)
(TRIVIA IS FUN)
If you have any of the Valve games installed, you could find the media that has that startup logo (I think it's in .avi format), play it, and take a screenshot.
I'll see if L4D does right now
This worked, thanks :)
< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Όλες οι συζητήσεις > Φόρουμ Steam > Steam Discussions > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 23 Ιαν 2013 στις 18:05
Αναρτήσεις: 6