As Grayson Hunt, players wield an arsenal of over-the-top combat moves and outrageously large guns that feed into distinct ‘skillshot’ system producing unprecedented levels of frantic gameplay and yell-inducing satisfaction.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster