As Grayson Hunt, players wield an arsenal of over-the-top combat moves and outrageously large guns that feed into distinct ‘skillshot’ system producing unprecedented levels of frantic gameplay and yell-inducing satisfaction.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане