Nominated as a IGF Seamus McNally Finalist, NightSky is an ambient action-puzzle game that offers a gameplay experience unlike any other—cerebral challenges fill uniquely designed picturesque worlds.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане