Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Star Locations (Normal Mode)
от obskyr
Spoilers abound! Having problems finding all of the secret stars in NightSky? This guide is here to help you!...
NightSky Walkthrough
от Sniper[bna]™
A walkthrough I did long time ago, really great game. Someday I'll make the Hard Walkthrough of the game heh....