The mighty mythological hero, Garshasp, travels into distant lands in search for the secrets hidden in the temple of the dragon, unaware of the hidden dangers and creatures awaiting him in the cursed lands.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.