The mighty mythological hero, Garshasp, travels into distant lands in search for the secrets hidden in the temple of the dragon, unaware of the hidden dangers and creatures awaiting him in the cursed lands.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.