Destruction just got awesome. In Renegade Ops you must defeat Inferno, a madman intent on global domination. Destroy enemies across a range of stunning environments using a wide variety of vehicles.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.