Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
In Yar’s Revenge, take flight as you explore exotic alien worlds and seek to avenge your fallen race. Gain experience to upgrade and expand your armor and weapon capabilities as you fight off the evil Qotiles.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.