Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Long ago, the Dark Lord Dredmor was bound in the darkest dungeons beneath the earth by great and mighty heroes. Centuries later, the magical bonds that hold him in place are loosening and his power grows ever stronger.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане