Who ya gonna call? The Ghostbusters are back for an all new adventure! With Manhattan overrun again by supernatural creatures, gamers take the role of a new recruit joining the famous Ghostbusters team.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.