Demolition, Inc.

Demolition, Inc.

Demolition, Inc. > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
I am unable to launch the game
Hi, (I use google translation)

I am unable to launch my game, I double click the icon and it does not do anything. I steam icon that become bright a few seconds and that's it ...

I saw that the other could not have run the game, and it offers a .zip has DL but the link is dead.

Thank you in advance
< >
Εμφάνιση 1-8 από 8 σχόλια
Same problem here, i just wanna play :'(!
go to : E:\steam\steamapps\common\DemolitionInc\\Extras\OpenAL and lauch .exe here ;)
i have the same problem.it doesn't work.
Hedges  [δημιουργός] 23 Ιουλ 2013 στις 6:08πμ 
Did you try the solution with going to Extras\OpenAL folder and installing OpenAL from there?
Install new driver:) Its work.
Same problem here..
This is strange: I can't launch the game from Steam, but if I go to the folder it is in and lauch the .exe directly, it works.
< >
Εμφάνιση 1-8 από 8 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Demolition, Inc. > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 14 Μαϊ 2013 στις 8:38πμ
Αναρτήσεις: 8