Codename: Panzers - Cold War

Codename: Panzers - Cold War

Tempelhof, Berlin, den 8 april 1949, det är gryning. En stor konflikt kokar mellan västmakterna och Sovjetunionen. Röda armén har vuxit allt starkare sedan slutet av andra världskriget. Med tillväxten av sin armé inser Sovjet att de har fördel, och bara väntar på rätt tillfälle att attackera.
Populäraste innehållet från förra veckan.  (?)
Laddar