Tempelhof, Berlin, dawn of 8th April 1949. A major armed conflict is brewing between the Western powers and the Soviet bloc. The Red Army has been growing ever stronger since the end of World War II.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане