Frozen Synapse
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Brings the simultaneous turn-based strategy genre up-to-date and lets you give detailed, accurate orders to your squad.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане