Awarded “Top 10 Game of 2004” by Computer Games Magazine, Kohan II: Kings of War returns players to the dangerous beauty of Khaldun, where the brief respite in the timeless war between Light and Shadow has come to its end.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster