За съжаление, все още няма ръководства за това заглавие.
Ако искате да създадете такова, първо трябва да купите Kohan: Ahriman's Gift.