Desperados 2 is the sequel to the successful wild west title Desperados - Wanted Dead or Alive. The gameplay is based on its predecessor but with brand new tactical possibilities in a beautiful 3D environment.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане