Defy Gravity is an action platformer that is a mix between classic platforming and gravity based puzzle solving. Kara, our heroine, has access to a unique gameplay mechanic that she uses to manipulate the world around her.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане