Air Conflicts - Secret Wars

Air Conflicts - Secret Wars

Προβολή στατιστικών:
0 σε Ομαδική συνομιλία  | 
Προβολή στατιστικών
Air Conflicts: Secret Wars is an arcade flight simulation set in a world war I + II scenario. During the 7 campaigns the player has to fly and fight through 49 missions. Before taking off, the player can choose between different aircrafts, each with different strengths and weaknesses.
Το πιο δημοφιλές επίσημο περιεχόμενο και περιεχόμενο κοινότητας την περασμένη εβδομάδα.  (?)
Φόρτωση