Frontlines: Fuel of War

Frontlines: Fuel of War

Frontlines™: Fuel of War™ er et skytespill i førstepersonsperspektiv (FPS) i en åpen verden, som foregår ved frontlinjene i fremtiden. I en verden rasert av en global energikrise, miljøforfall og økonomiske nedgangstider inntar spillerne rollene som elitesoldater i hæren til Western Coalition på et...
Mest populære samfunns- og offisielle innholdet for den siste uken.  (?)
Laster inn