За съжаление, все още няма ръководства за това заглавие.
Ако искате да създадете такова, първо трябва да купите Back to the Future: Ep 5 - OUTATIME.