เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Walkthrough to Get Tannen! (Text based) (Spoiler-Free)
โดย Tom_Videogre
Getting stuck and hints aren't cutting it? Check this guide to getting you through Get Tannen!...
Speakeasy Door Responses.
โดย Sam Hall |BBQ ` Hax|
Q: What will you do if I break your leg? A: Leggo your Eggo. Q: What will you do if I let you inside? A: Sidle up to your boss. Q: What will you do if there's a raid? A: Radio for help. Q: What will you do tomorrow? A: Row my boat. Q: What...