Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Walkthrough to Get Tannen! (Text based) (Spoiler-Free)
от PureNasher
Getting stuck and hints aren't cutting it? Check this guide to getting you through Get Tannen!...
Speakeasy Door Responses.
от Sam Hall |BBQ ^ HAX|
Q: What will you do if I break your leg? A: Leggo your Eggo. Q: What will you do if I let you inside? A: Sidle up to your boss. Q: What will you do if there's a raid? A: Radio for help. Q: What will you do tomorrow? A: Row my boat. Q: What...