The last days of man are at hand.. Two years after the Infinite War the once great warring nations now lie in ruins, and humanity’s hope for a brighter future is nothing but a bitter memory.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster