The last days of man are at hand.. Two years after the Infinite War the once great warring nations now lie in ruins, and humanity’s hope for a brighter future is nothing but a bitter memory.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане