Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Jamestown: Legend Of The Lost Colony is a neo-classical top-down shooter for up to 4 players, set on 17th-century British Colonial Mars. It features all the intensity, depth, and lovingly handcrafted pixels of a classic arcade shooter, with a modern twist: deeply-integrated cooperative gameplay.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане