The next chapter in the #1 rated RTS franchise thrusts players into a hellish war torn landscape to command two battle-hardened armies in relentless campaigns for honor and country.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.