DETOUR is an exciting construction-based war game in which players pit their minds and their might against one another in order to safely guide a hapless delivery truck across a deadly battlefield!
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.