Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
How to get other wads into MLFDII?
I can not find out how to get the Wads into the game.
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
Type the wad's full name in the search box and then press F1. It should list the info for it. When you press escape it will be included in the list. It took me a month to figure it out.
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Master Levels for DOOM II > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος