Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Cant purchase
Why cant I purchase master levels? somebody help!!
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Id (or Bethesda), in the release of Doom 3: BFG Edition, removed the ability to purchase Doom 3 for a while so that people would buy the new game instead. With this, any bundle that included Doom 3 was also removed. However, both Master Levels and Final Doom were bundle-exclusive, so for an amount of time, neither of these games were available as well. I think last week, Doom 3 and Final Doom were available to buy again, but I think they forgot to make Master Levels available. Of course, while I won't promote doing this, the game files could be on the internet somewhere...
thanks for clearing that up for me, i will be waiting for steam to make it available again, but i wonder if this version is worth it or is just an emulated dosbox version
@niheifrank : are you mad? of course they come dos box emulated.
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Master Levels for DOOM II > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος